Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin "ALCO - TEL": (012) 4116044

Godziny dyżurów: codziennie od 8.00 do 20.00

Osoby dyżurujące: specjaliści z zakresu terapii uzależnień, psycholog oraz lekarze

Zakres działania:

  • udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej oraz metod terapii uzależnienia i leczenia przymusowego
  • informowanie o placówkach zajmujących się terapią uzależnień, przemocą w rodzinie, grupach samopomocowych AA, Al. - Anon, DDA
  • motywowanie do podjęcia leczenia
  • wspieranie w utrzymaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu
  • pomoc w przezwyciężaniu kryzysów związanych z powrotem do trzeźwego życia


  • Powrót na stronę główną